Nalazite se: Proizvodnja | Betonska galanterija | Presovani elementi |

Presovani program


                                                                                   Kliknuti na željenu kategoriju
                                                                                      


Ton karta presovanih behaton pločaPrimer pranih behaton ploča


Presovani betonski elementi se dele u dve grupe:
  • Jednoslojni (grubi)
  • Dvoslojni (fini)

Presovane betonske ploče behaton izrađujemo od dvofrakcionog, trofrakcionog i četvorofrakcionog betona.

Debljine elemenata su od 6-8cm. Vodocementni faktor u pravljenju betona je ispod 0,4.

Koristimo posebne aditive za vezivanje sa manjom količinom vode.

Presovani elementi se izrađuju na presama u kombinaciji pritiska i vibracije a sazrevaju na paletama koje se na poseban način odlažu i neguju u zavisnosti od temperatura i receptura betona.

U proizvodnoj tehnologiji se koristi suvi beton, gde marka betona zavisi od namene elemenata i izrađuje se od MB-30 za manje opterećene elemente i od MB-40 za ivičnjake i elemente za veća opterećenja (za parkinge, benzinske pumpe...).

Elementi su otporni na pritisak, nabijanje, so i mraz.

Geometrija elemenata je u skladu sa propisima, a debljine variraju +/-2mm. Nakon izrade, element se može ugrađivati tek nakon 7 dana, kada je čvrstoća betona 70%. Za razliku od livenih betonskih elemenata, struktura presovanih elemenata je oštra, hrapava, u zavisnosti od recepture.

U okviru presovanog programa, proizvodimo i blokove raznih dimenzija, kao i dimnjačke elemente.

Behaton ploče, behaton kocke, betonska galanterija