Nalazite se: Proizvodnja | Bazeni (rubni betonski bazenski elementi) | Proizvodi bazenski elementi |

Bazeni - Betonski rubni bazenski element

Ravni bazenski element
Opis Težina MB VDP Osnovni tip Zaštita Pakovanje
Ravni
bazenski element
14kg >MB50 <5% Boja bela sa
belim cementom
Lak za beton
otporan na UV
zrake i spoljašnje uticaje
Pojedinačno
zapakovani
na paleti


Konusni konkavni bazenski element Opis  Težina  MB VDP
Osnovni tip
 Zaštita  Pakovanje
 Konusni konkavni bazenski element
 10,5kg  >MB50  <5%  Bela boja sa belim cementom
 Lak za beton
otporan na UV
zrake i spoljašnje uticaje
 Pojedinačno
zapakovani
na paleti

Konusni konveksni bazenski element

   
 Opis  Težina  MB  VDP  Osnovni tip
 Zaštita  Pakovanje
 Konusni konveksni bazenski element
  9,5kg  >MB50  <5%  Bela boja sa belim cementom   Lak za beton
otporan na UV
zrake i spoljašnje uticaje
 Pojedinačno
zapakovani
na paleti


Ugaoni bazenski element

   
 Opis  Težina  MB  VDP  Osnovni tip
Zaštita
 Pakovanje
 Ugaoni bazenski element
  19kg  >MB50  <5%  Bela boja sa belim cementom   Lak za beton
otporan na UV
zrake i spoljašnje uticaje
 Pojedinačno
zapakovani
na paleti

Ravni bazenski element model 2

   
 Opis  Težina  MB  VDP  Osnovni tip
Zaštita
Pakovanje
 Ravni bazenski element model 2
  24kg  >MB50  <5%  Bela boja sa belim cementom   Lak za beton
otporan na UV
zrake i spoljašnje uticaje
 Pojedinačno
zapakovani
na paleti