Nalazite se: Proizvodnja | Sistemi za proizvodnju betonske galanterije |

Sistemi za proizvodnju betonske galanterije

Sistemi za proizvodnju betonske galanterije

d.o.o. Tiha se bavi projektovanjem, transferom tehnologije i znanja (know-how), izradom biznis planova za fabrike za proizvodnju betonske galanterije, proizvodnju i pakovanje lepkova, fasada, boja...