Nalazite se: Proizvodnja | Betonska galanterija | Liveni elementi |

Liveni program



Behaton ploče


Prane ploče 40x40x5 cm kulir i teraco
 

 

Betonske ograde, ogradna platna, stubovi za šipke


Stubovi za međe, stubovi za plastenike i montažne objekte, ogradni stubovi...
 


Betonske kape i okapnice za stubove i ograde
 


Betonske rešetke za kanalice, betonske rešetke za staje (za goveda i svinje)
 
Betonska ploča za šaht sa livenim poklopcem

     

U okviru livenog programa proizvodimo:

1. Betonske livene ploče - behaton, behaton ploče, behaton kocke, barok, ploče raznih oblika za popločavanje trotoara, staza..., ploče Dunav za nasipe pored reka, ploče za parking...

2. Betonski liveni elementi za stepeništa - betonska čela i gazišta

3. Betonske ograde - betonski liveni elementi za ograde

4. Betonski stubovi - betonski liveni elementi - stubovi - za ograde, vinograde, medje...

5. Betonske kape i okapnice

6. Betonski balusteri - elementi za ograde stepeništa, terase...


                                               


Liveni program je podeljen u 3 kategorije po debljini elemenata:
  • 2-4cm
  • 4-8cm
  • 8-25cm

Recepture betona su od betona MB-30 do MB-40 sa dve, tri ili četiri frakcije. Beton se meša u horizontalnim kruškastim mešalicama, sa vodocementnim faktorom preko 0,4 i odgovarajućim aditivima za traženu vrstu betona. Doziranje je ručno sa merenjem na elektronskim vagama gde se izuzetno vodi računa o procentualnom učešću sirovina u betonu. Za proizvodnju se pažljivo biraju agregati prirodnog, rečnog porekla, kao i drobljeni dodaci u međufrakciji kvarca i granita.

Po izvršenom punjenju kalupa, elementi se stavljaju na vibriranje, te uz posebnu negu odstoje dva dana da očvrsnu. Posle vađenja elementa iz kalupa isti se neguju još 5 dana. Takav element je spreman za transport i ugradnju.

Livene elemente proizvodimo u PVC, poliesterskim, čeličnim i drvenim kalupima. Njihova vidna površina je izuzetno glatka (bez rupica i pora) što obezbeđuju aditivi i zanatsko iskustvo. Svi elementi u standardnoj proizvodnji su otporni na mraz, so i pritisak, što potvrđuju atesti. Na zahtev kupaca elementi mogu biti bojeni oksidnim bojama za beton. Sredstva za spoljnu zaštitu mogu biti bezbojni i lakovi u boji.

Behaton, behaton ploče, behaton kocke